ඔක්කොම එකම බ්ලොක් එකෙන් M L XL 2XL 3XL 4XL ___ වීඩියෝවක් පළ කර විගස නැරඹීමට අපේ චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් [SUBSCRIBE] කරල බෙල් [BELL] එකත් ඔබන්න __ __SUBSCRIBE US and click the bell to get notify on every upload__ _____________________________________________________________ Whatsapp / Viber- 0710538863 For BRIDALDesigns and orders | Call us – 0719599592 For Custom…